vineri, 4 mai 2012

Participa la concurs


Regulamentul Concursului:  Concurs Reviews – Editia a II-a
Perioada de desfasurare a concursului: 15 aprilie – 1 iulie 2012
Perioada de acordare a premiilor: 2 iulie – 27 iulie 2012
Conditiile de participare: Poate participa la concurs orice cetatean roman cu varsta minima de 18 ani. Personalul Madd Electronics Group si rudele lor pana la gradul 2 nu au voie sa participe.
Descrierea Concursului: Pentru a intra in concurs, concurentul trebuie sa posteze in aceasta sectiune un review (o recenzie) al unui produs de pe site-ul www.pcmadd.com
Lucruri estentiale la crearea unui review:
  • Este necesara o descriere suficienta a produslui astfel incat cititorul recenziei sa poate intelege caracteristicile cele mai importante.
  • Descrierea poate contine si enumerarea unor lucruri, caracteristici, specificatii atat pozitive cat si negative despre produs.
  • In cadrul review-ului se va trece pe langa recenzia efectiva si configuratia sau specificatiile tehnice ale produslui recenzat.
Cum va puteti inscrie la acest concurs:
1.  Aici va puteti inscrie la concurs. Trebuie doar sa va treceti un nume de utilizator si adresa de email.
Pe adresa de email veti primi o parola cu care veti putea intra in contul Dvs. de pe acest Blog.
2.  Dupa ce ati primit parola pe email veti putea sa va autentificati aici.
3. Din contul Dvs. veti putea scrie cate review-uri doriti cu conditia sa respecte regulile de mai sus. Fiecare articol si review va fi aprobat manual de un administrator al blog-ului inainte de publicare.
4. Articolele copiate, plagiate, scurte, incomplete etc. NU vor fi publicate. Orice tentativa de abuz va fi pedepsita cu eliminarea definitiva din concurs.

Desemnarea castigatorilor: se va face pe baza voturilor (numarul de stele acumulate) obtinute pentru recenziile postate, iar ca si departajare se vor lua in considerare numarul de voturi pozitive (thumbs up-uri) si numarul de vizualizari. Fiecare concurent poate posta mai multe review-uri, dar punctele obtinute nu se vor cumula. Mai multe posturi, inseamna mai multe sanse de castig. Sunt puse in joc premii in valoare de 4000 lei fara TVA.
Nota: Se vor accepta doar acele review-uri, care au continut de valoare, structurat, cu limbaj adecvat si la subiect. Postarile plagiate vor fi suspendate si utilizatorii vor fi eliminati din concurs. Ridicarea premiilor I-III se va face de la sediul central Madd Electronics Group din Cluj-Napoca Str Marasesti nr.77 Cod Postal 400055. Premiile IV-VI vor fi livrate prin posta in termen de 15 zile. Premiile neridicate in termen de 30 de zile vor fi reportate.
Pentru cei care doresc ii rog sa citeasca si review-urile de mai jos :
 http://blog.pcmadd.com/?p=1900
http://blog.pcmadd.com/?p=1970
Daca review-urile vi se par bune sau macar satisfacatoare dati si cate un vot pe stelutele de la finalul review-ului .

sâmbătă, 28 aprilie 2012

Fonduri Europene


Ce sunt Fondurile Europene?

Fondurile europene post aderare 2007-2013 sau fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.


Ce contine un dosar de finantare?

Componentele unui dosar de finanţare sunt definite de fiecare Autoritate de Management (EX: Date de contact ale Autoritatii de Management  a Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice ) în Ghidurile Solicitantului pentru o anumită axa prioritară sau domeniu major de intervenţie (EX: Ghidul Solicitantului  pentru Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă).
În acest sens, în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finanţare pentru tipul respectiv de proiect, în care sunt precizate informaţiile şi documentele care trebuie furnizate de catre solicitanţii finanţărilor.
În principal, dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:
1. Formularul cererii de finanţare completat
2. Documente anexe cererii de finanţare, conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritară sau domeniul respectiv
Componentele principale ale cererii de finaţare, conform formatului-cadru, sunt următoarele:
• Informaţii privind solicitantul
• Date despre proiect
• Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
• Bugetul proiectului / Surse de Finanţare
• Lista de anexe (EX: Anexe 
 la: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - Axa Prioritara 1: "Un sistem inovativ si ecoeficient de productie", DMI 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM" - Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii)
Exemple de documente anexe:
• Statut sau documente de asociere;
• Bilanţurile oficiale pe ultimii ani;
• Adeverinţa că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
• Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic;
• Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;
• Autorizaţia de construcţie;
• Documente de confirmare a contribuţiei solicitantului;
• Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;
• Proiectul tehnic;
• CV-urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului etc.
Care sunt principalele surse de finanţare disponibile?

Întreprinderi mici
• În cazul în care conduceţi o întreprindere mică sau mijlocie (IMM), puteţi beneficia de finanţare UE prin subvenţii, împrumuturi şi, în unele cazuri, garanţii. Ajutorul este disponibil fie direct (subvenţii UE), fie prin programe gestionate la nivel naţional  . IMM-urile pot beneficia, de asemenea, de o serie de măsuri nefinanciare de asistenţă sub formă de programe şi servicii de sprijin în afaceri.
Finanţare prin subvenţii ale UE
• Această finanţare este în mare parte tematică, cu obiective specifice – mediu, cercetare, formare – concepute şi puse în aplicare de diverse departamente ale Comisiei Europene sau agenţii executive.
• IMM-urile sau alte organizaţii (de exemplu asociaţii de afaceri, furnizori de asistenţă în afaceri sau consultanţi) pot aplica, de obicei, direct pentru programe, în general cu condiţia să prezinte proiecte durabile, cu o plusvaloare şi transnaţionale.
Fonduri structurale
• Ajutorul direct pentru IMM-uri pentru cofinanţarea investiţiilor este posibil exclusiv în regiunile mai puţin dezvoltate economic (aşa-numitele regiuni de „convergenţă”).

• În alte regiuni, s-a acordat prioritate acţiunilor care au un efect de levier ridicat (de exemplu: formare antreprenorială, servicii de asistenţă, incubatoare de afaceri, mecanisme de transfer de tehnologie, relaţionare în afaceri etc.), opuse astfel ajutorului direct pentru IMM-urile individuale.
• Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii au lansat o iniţiativă comună pentru îmbunătăţirea accesului la finanţe al IMM-urilor în ţările mai puţin dezvoltate. Iniţiativa, denumită Resurse Europene Comune pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (sau JEREMIE  ), va permite statelor membre şi regiunilor să utilizeze o parte din fondurile lor structurale pentru a furniza garanţii pentru împrumuturi, precum şi finanţări în fonduri proprii şi capital de risc pentru IMM-uri.
Instrumente financiare
• Aceste scheme nu furnizează finanţare directă pentru IMM-uri, ci sunt de obicei procesate prin intermediari financiari, cum ar fi băncile, instituţiile de credit sau fondurile de investiţii. Ele sunt destinate să mărească volumul de credit disponibil pentru IMM-uri şi să încurajeze aceşti intermediari să îşi dezvolte capacitatea de împrumutători IMM.

• Prin Programul-Cadru pentru Competitivitate şi Inovaţie (CIP), s-au alocat 1 130 de milioane de euro pentru instrumente financiare pe perioada 2007-2013. Acestea sunt organizate în trei scheme, administrate în cooperare cu Fondul European de Investiţii (EIF) şi cu alte instituţii financiare internaţionale:
› mecanismul în favoarea IMM-urilor inovatoare şi cu creştere rapidă (MIC) vizează creşterea aportului de fonduri proprii pentru IMM-urile inovatoare, atât în stadiile lor timpurii (MIC1), cât şi în faza de expansiune (MIC2). MIC împarte riscul şi recompensele cu investitori privaţi, asigurând un efect de levier important privind aportul de fonduri proprii pentru companiile inovatoare;
› mecanismul de garantare pentru IMM-uri oferă garanţii adiţionale pentru creşterea finanţelor de credit pentru IMM-uri;
› dispozitivul de întărire a capacităţilor sprijină intermediarii financiari în anumite state membre.

ONG-uri
• Organizaţiile neguvernamentale şi organizaţiile societăţii civile constituie un grup-ţintă natural eligibil pentru o parte importantă din finanţarea UE, deoarece sunt active în numeroase domenii acoperite de politicile UE pe o bază nonprofit, o precondiţie pentru primirea de fonduri din partea trezoreriilor UE.
• De fapt, este dificil să se găsească un program UE care să nu includă într-un fel sau altul o oportunitate de finanţare pentru ONG-uri. Finanţarea este disponibilă atât prin programele conduse de autorităţile naţionale şi locale, care sunt finanţate prin fonduri structurale, cât şi prin programele conduse de Comisie.
• Se estimează că o sumă de peste 1 miliard de euro pe an este alocată pentru proiectele ONG direct de către Comisie, majoritatea în domeniul relaţiilor externe pentru cooperarea în dezvoltare, drepturile omului, programe de sprijinire a democraţiei şi, în special, ajutor umanitar (400 de milioane euro). Alte alocaţii importante sunt în sectorul social (70 de milioane euro), educaţional (50 de milioane euro) şi în cel al mediului în cadrul UE.
•În termeni practici, ONG-ul dumneavoastră poate beneficia de două tipuri de finanţare:
› Puteţi prezenta o propunere pentru un proiect concret printr-un program UE care acoperă sfera dumneavoastră de activitate şi, dacă are succes, proiectul în chestiune va fi cofinanţat de UE printro subvenţie pentru acţiune.
› Prin unele programe şi cu condiţia ca ONG-ul dumneavoastră „să urmărească un scop de interes general european sau să aibă un obiectiv care face parte dintr-o politică a Uniunii Europene”, UE poate subvenţiona direct organizaţia dumneavoastră printr-o subvenţie de funcţionare. În astfel de cazuri, subvenţia se bazează pe o analiză a dimensiunii activităţilor dumneavoastră, pe sfera lor, planul anual de lucru, compatibilitatea cu priorităţile politice etc., mai degrabă decât pe proiecte individuale.

Printre exemplele de programe gestionate la nivel central care prevăd subvenţii de funcţionare pentru ONG-uri întâlnim:Europa pentru Cetăţeni  (Acţiunea 2: Societate Civilă Activă în Europa), Cultura 2007  (Faza a doua: sprijin pentru organismele active la nivel european în domeniul culturii) şi Progress (sprijin pentru ONG-urile la nivelul UE active în integrarea socială, nediscriminare şi egalitatea de gen).
Tineri
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
• Dacă doriţi să studiaţi în străinătate, Erasmus, parte a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, vă poate ajuta. Peste 1,5 milioane de studenţi au beneficiat până acum de burse Erasmus. Comisia Europeană speră să atingă un total de 3 milioane de studenţi până în 2012, aşadar folosiţi această oportunitate!

• În cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, Comenius oferă oportunităţi de finanţare pentru tinerii din ciclul de studii până la nivelul secundar superior, în special prin parteneriate şcolare în Europa; Leonardo da Vinci oferă oportunităţi pentru cei din domeniul educaţiei şi formării vocaţionale, de exemplu prin plasamente de formare într-o altă ţară.
Tineret în acţiune
• Programul 
 cofinanţează proiecte care întăresc angajarea civică activă a tinerilor, munca voluntară, înţelegerea reciprocă şi deschiderea spre lume, respectiv oferă ajutor tinerilor muncitori şi sprijină decizia politică privind tineretul.
• Se adresează tinerilor cu vârsta între 15-28 ani (13-30 ani pentru anumite acţiuni specifice).
• Exemplele de activităţi care pot beneficia de finanţare cuprind schimburile pentru tineret; iniţiativele privind tineretul, în care tinerii participă direct la activităţi pe care le-au conceput ei înşişi; proiecte orientate către creşterea participării tinerilor la mecanismele democraţiei reprezentative; proiecte de voluntariat (de remarcat că voluntarii individuali nu pot depune cererea în mod direct; acest lucru este valabil numai pentru organizaţiile oficiale acreditate de Serviciul European de Voluntariat); formarea şi relaţionarea celor implicaţi în activităţile pentru tineret şi în organizaţiile de tineret; campanii de informare pentru tineri.Cum aplic?

Întreprinderi mici
• Pentru subvenţiile UE, procedurile de aplicare sunt stabilite în apelurile pentru programe specifice şi veţi aplica direct la Comisia Europeană sau la o agenţie executivă care conduce programul în cauză.
• Programele finanţate prin fonduri structurale  sunt administrate la nivel naţional sau regional, acolo unde proiectele sunt selecţionate.
• Instrumentele financiare pentru IMM-uri sunt de obicei disponibile prin intermediari financiari, cum ar fi băncile sau instituţiile de credit.

ONG-uri
• Aceasta va depinde de tipul de finanţare:
› fondurile structurale  sunt administrate la nivel naţional sau regional şi, drept urmare, cererile sunt transmise autorităţilor naţionale sau regionale şi evaluate de acestea;
› pentru subvenţiile UE, procedurile de depunere a cererilor sunt stabilite în cererile de oferte pentru programe specifice şi veţi depune cererea direct la Comisia Europeană sau la o agenţie executivă care conduce programul în cauză.

Tineri
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
• Pentru a fi eligibil pentru o bursă Erasmus, trebuie să fiţi înscrişi într-un program oficial de studii superioare în vederea obţinerii unui grad sau a unei diplome într-una dintre cele 31 de ţări participante (statele membre ale UE, plus Norvegia, Liechtenstein, Islanda şi Turcia) şi să fi încheiat cu succes cel puţin primul an de studii universitare.
• Biroul de relaţii internaţionale sau biroul Erasmus din universitatea dumneavoastră este primul punct de informare privind modul în care puteţi participa la program. 90 % din universităţile UE participă la programul Erasmus. Bursele sunt alocate studenţilor în urma unui proces de selecţie organizat de universitatea de origine. O precondiţie fundamentală pentru programul de mobilitate Erasmus este ca universitatea-gazdă să nu perceapă nicio taxă.
• Valoarea burselor Erasmus variază de la o ţară participantă la alta, dar nu este destinată să acopere toate cheltuielile studenţilor. Aceasta poate fi combinată cu fonduri suplimentare furnizate de universitate sau de alte instituţii.
• Va trebui să semnaţi un acord de studiu cu propria universitate şi cu instituţia-gazdă. Acordul de studiu este un contract neoficial care indică exact modulele pe care le veţi studia. La sfârşitul perioadei de studiu în străinătate, universitatea-gazdă va prezenta un raport care va cuprinde rezultatele dumneavoastră. În consecinţă, timpul pe care îl petreceţi în străinătate este considerat parte integrantă a programului de studiu din universitatea dumneavoastră de origine.
• Pentru informaţii privind procedurile de aplicare pentru alte programe prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, contactaţi Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

Tineret în acţiune
• Fiecare „ţară-program” (adică statele membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia) are o agenţie naţională a cărei sarcină constă în selectarea proiectelor locale, administrarea burselor şi furnizarea informaţiilor necesare. De aceea, dacă intenţionaţi să vă finanţaţi proiectul prin Tineret în Acţiune , un prim pas recomandat ar fi să luaţi legătura cu agenţia naţională din ţara dumneavoastră.
• Un număr limitat de tipuri de proiecte specifice sunt tratate direct la nivel european, în cele mai multe cazuri prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.
• Candidaturile trebuie prezentate pe formularele de candidatură relevante furnizate de agenţia naţională sau Executivă.

Cercetători
• Participarea la FP7  este deschisă unei serii largi de organizaţii şi indivizi. O listă indicativă include:
› grupurile de cercetare din universităţi sau institute de cercetare;
› companiile care intenţionează să inoveze;
› IMM-urile (întreprinderile mici şi mijlocii) sau grupările acestora;
› administraţia publică;
› cercetătorii (de la începători la experimentaţi);
› institutele care conduc infrastructuri de cercetare;
› organizaţiile societăţii civile;
› organizaţiile şi cercetătorii din terţe ţări şi organizaţii internaţionale.

• În toate statele membre UE, precum şi în alte câteva ţări, au fost instituite Puncte Naţionale de Contact pentru a oferi ajutor personalizat, deci un prim pas ar fi să le contactaţi şi să le explicaţi situaţia şi ideile dumneavoastră. Datoria lor este să vă îndrume spre acea parte a FP7  care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră şi să vă ajute să vă depuneţi cererea.
• Oportunităţile specifice de finanţare sunt anunţate prin cererile de oferte, publicate în Jurnalul Oficial al UE; le puteţi găsi, de asemenea, în secţiunea FP7  din CORDIS, un site dedicat cercetării sprijinite de UE.
• Prezentaţi-vă propunerea cu ajutorul instrumentului online numit EPSS (Serviciul Electronic de Prezentare de Propuneri), care este canalul obligatoriu de utilizat. Pentru propunerile de succes, Comisia Europeană începe negocieri financiare şi tehnice privind detaliile proiectului, finalizate print-run acord de subvenţionare. Acesta stabileşte drepturile şi obligaţiile beneficiarilor şi ale UE, inclusiv contribuţia financiară a UE la costurile dumneavoastră de cercetare.

Agricultori

Plăţi directe
• Plăţile directe  sunt administrate prin agenţii de plată desemnate de autorităţile naţionale.
• Pentru a fi eligibil la plata unică, un agricultor are nevoie de titluri de plată şi de pământ. Titlurile sunt calculate pe baza plăţilor primite de agricultor pe durata unei perioade de referinţă (model istoric) sau a numărului de hectare cultivate eligibile (model regional).
Dezvoltare rurală
• Aceste fonduri sunt distribuite prin programe conduse de guvernele naţionale: guvernul desemnează autoritatea administrativă a cărei sarcină, la nivel de administrare a proiectului, este informarea potenţialilor beneficiari despre modul în care pot obţine sprijin, despre normele aplicabile şi contribuţia UE disponibilă.

Organisme publice
• Aceasta va depinde de tipul de finanţare:
› fondurile structurale sunt gestionate la nivel naţional sau regional şi, drept urmare, cererile sunt prezentate autorităţilor naţionale sau regionale şi evaluate de acestea;
› pentru subvenţiile UE, procedurile de depunere a cererilor sunt stabilite în cererile pentru oferte pentru programe specifice şi veţi depune cererea direct la Comisia Europeană sau la o agenţie executivă care conduce programul în cauză.


marți, 22 martie 2011

Ghidul cetăţeanului român care doreşte să lucreze în spaţiul Uniunii Europene”

Ministerul Afacerilor Externe a lansat marţi 23 februarie „Ghidul cetăţeanului român care doreşte să lucreze în spaţiul Uniunii Europene”, editat de editura Niculescu. La lansare a participat în calitate de invitat special ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi.

Cu ocazia lansării cărţii, ministrul Afacerilor Externe Teodor Baconschi a declarat: „Aceste informaţii despre securitatea muncii îi vor ajuta pe toţi cititorii ghidului să se pregătească bine înainte de a alege o ţară, de a-şi depune candidatura pentru o anumită poziţie profesională, de a alege filierele cele mai corecte, de a rămâne în limitele legalităţii şi de a-şi atinge scopul cu mai mare uşurinţă..”

„Îi sfătuiesc pe cetăţenii români să ţină cu încredere legătura cu ambasadele noastre din statele membre, să se informeze şi înainte de a face primele demersuri, dar şi pe măsură ce produce inserţia lor profesională în statul gazdă şi să nu uite că această libertate de circulaţie pe piaţa muncii este însoţită de datoria de a respecta legile statului gazdă, de a le cunoaşte, în primul rând şi de a contribui astfel la propria siguranţă profesională şi la prestigiul social al comunităţii româneşti din statul gazdă” – a adăugat ministrul român de externe.

La rândul său, diplomatul Cornel Vişoiu, coordonatorul lucrării, a adăugat, referitor la scopul acestui proiect: „Ideea a venit de la nenumăratele plângeri înregistrate de la cetăţenii noştri, fie direct la direcţia consulară, fie la alte instituţii ale statului din România, fie la misiunile noastre diplomatice şi oficiile consulare din străinătate. Din păcate aceste plângeri vin destul de târziu. Atunci când consulul nostru sau chiar şeful misiunii diplomatice nu mai poate face mare lucru. De aceea dorinţa Ministerului Afacerilor Externe este de a informa cetăţenii români pentru a şti de ce să se ferească, ce trebuie să facă în situaţii deosebite şi cui să se adreseze”.

„Ghidul cetăţeanului român care doreşte să lucreze în spaţiul Uniunii Europene” conţine sfaturi utile pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate, precum şi reglementări naţionale ale fiecăruia dintre cele 26 de state comunitare în care ar putea lucra cetăţenii români, privind condiţiile specifice de acces al acestora pe piaţa muncii. Materialul cuprinde informaţii referitoare la aspecte generale privind dreptul de muncă în statul respectiv, chestiuni legate de liberalizarea pieţei de muncă, restricţii ale pieţei de muncă, informaţii referitoare la obţinerea autorizaţiei de muncă, datele de contact ale responsabililor pe probleme de muncă din cadrul ambasadelor României în statele UE, datele de contact ale autorităţilor locale cu competenţe în domeniul muncii şi securităţii sociale din ţara respectivă, precum şi cele mai importante reglementări în domeniu. Ghidul este elaborat cu sprijinul misiunilor diplomatice ale României în statele respective, având în vedere şi cazurile consulare cu care aceştia s-au confruntat.

Lucrarea se află deja pe piaţă şi poate fi comandată şi de pe site-ul editurii.

Reprezentanţii MAE au mulţumit editurii Niculescu pentru posibilitatea de a pune la dispoziţia cetăţenilor români şi în această variantă recomandările pe care Ministerul de Externe le adresează celor care doresc să lucreze în străinătate.

La eveniment au participat membri ai corpului diplomatic român şi străin acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai instituţiilor partenere care au susţinut MAE în demersul de promovare a informaţiilor dedicate cetăţenilor români de peste hotare, precum şi reprezentanţi ai presei de specialitate.

CETĂŢEANUL EUROPEAN , CETĂŢENIA EUROPEANĂ

Omul beneficiaza de drepturi inerente tuturor fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, lucreaza sau traieste, indiferent de nationalitate, rasa, sex, credinte religioase,filozofice sau politice, stare materiala, deoarece aceste prerogative au un caracter universal, ceea ce constituie un fundament al drepturilor lor egale si inalienabile, ca un corolar al libertatii, dreptatii, securitatii si pacii mondiale.

Institutia drepturilor omului, care a cunoscut, cu trecerea timpului, un laborios dar si îndelungat proces de cristalizare, se prezinta actual ca o institutie extrem de complexa, apartinând in egala masura atât ordinii juridice interne, cat celei internationale. Reflectând un anumit standard dobândit de protectia internationala a drepturilor si libertatilor care individualizeaza umanitatea , ea defineste si însumeaza un ansamblu de drepturi, libertati si obligatii ale oamenilor unii fata de altii, ale statelor de a apara si de a promova aceste drepturi, ale întregii comunitati internationale de a veghea la respectarea drepturilor si libertatilor respective in fiecare tara, intervenind in acele situatii « nefericite » in care drepturile omului ar fi încalcate intr-un anumit stat. Cuprinzând principii, mecanisme[1],proceduri ce tin de ordinea juridica interna, dar si de cea internationala, institutia drepturilor omului prezinta un caracter bivalent, fiind in acelasi timp o institutie de drept intern, integrata normelor constitutionale, dar si o institutie de drept international, configurând trasaturile unui principiu juridic aplicabil in relatiile dintre state.

Interesul « bine venit » acordat acestei problematici a drepturilor omului constituie, de altfel, o recunoastere evidenta a complexitatii si originalitatii acestei institutii juridice, dar si a faptului ca fara aceste drepturi nu se poate pretinde existenta unei societatii democratice – conditie fireasca a afirmarii demnitatii fiecarui individ – dar nici realiza cadrul juridic normal indispensabil colaborarii natiunilor.

Nefiind numai o problema interna a statelor, problema 545c21f drepturilor omului este una dintre problemele centrale ale contemporaneitatii, a carei respectare si aplicare reprezinta dovada capacitatii de întelegere si de cooperare a tuturor statelor si popoarelor prag , sa practice acele masuri si actiuni care favorizeaza democratia, libertatea, întelegerea, cooperarea multiforma, toleranta si prietenia intre toate natiunile si statele, grupurile etnice si religioase in scopul salvgardarii pacii si securitatii in lume.

Societatea umana, comunitatea umana nu se poate dezvolta armonios si in ritm ascendent daca aceasta dimensiune fundamentala este ignorata, deoarece minimalizarea sau încalcarea acesteia este de natura a conduce la deficiente, disfunctionalitati sau chiar convulsii ale societatii cum o cunoastem noi.

De aceea, statele si organizatiile internationale create de ele, precum si organizatiile non guvernamentale au instituit norme juridice, tehnici si metode adecvate pentru respectarea drepturilor si garantarea aplicarii efective a acestora. S-a instituit raspunderea internationala a statelor pentru încalcarea drepturilor omului, pentru nesocotirea standardelor internationale in aceasta privinta. Problema nerespectarii drepturilor omului a devenit nu numai o problema nationala, interna a statelor, dar si una internationala, mondiala, a carei respectare este « vegheata » de întreaga comunitate internationala si in special de catre Organizatia Natiunilor Unite.

In acest context, in care drepturile omului sunt percepute atât la un nivel intern cat si la cel international, este imperioasa analiza modificarilor substantiale aduse prin instituirea cetateniei europene. Vom cerceta prin intermediul unui rationament « in oglinda » cum se prezinta drepturile cetateanului la nivel intern si international fata de cele recunoscute unui cetatean european. Primul capitol al acestei lucrarii va fi dedicat analizei sistemului de drepturi ale cetateanului la cele doua niveluri complementare ( I ) urmând ca in cel de-al doilea capitol sa fie studiat contextul european( II ).


Drepturile cetateanului in contextul internationalizarii

drepturilor omului.


Afirmarea, respectarea si garantarea materiala a drepturilor omului prin legislatia interna a statelor si printr-un control international eficace al Natiunilor Unite si al institutiilor specializate reprezinta un demers necesar pentru a se asigura prevenirea încalcarilor acestor drepturi si aplicarea « a la lettre et a l’esprit » a legislatiei internationale care consacra dreptul omului la viata, demnitate, securitate, la pace, proprietate, la protectia sa sociala si politica împotriva atingerilor aduse persoanei sale, drepturilor sale sacre si inviolabile, împotriva tuturor discriminarilor .

Omul, drepturile sale imprescriptibile, reprezinta un pilon al umanitatii. Din acest motiv, drepturile sale au fost afirmate, proclamate, consacrate prin mijloace juridice, materiale si institutionale, dorindu-se protectia persoanei de efectele nocive ale razboaielor si ale altor acte de barbarie, de manifestarile de intoleranta etnica, religioasa, filozofica si politica.

Nu poate existe nici o entitate interna sau internationala care sa nu se preocupe, in principal sau in subsidiar, de modul in care sunt ocrotite drepturile si libertatile cetateanului. Ar trebui subliniat ca « intr-o lume a himerelor », indiferent de gradul de capacitate pe care il poseda un stat, aceste drepturi nu ar trebui neglijate ci dimpotriva ar trebui sa reprezinte temelia oricarei constructii democratice.

Respectarea deplina a drepturilor omului, presupune egalitatea intre barbati si femei, o deplina egalitate intre sexe astfel încât societatea sa beneficieze de contributiile tuturor membrilor sai capabili de a-si exprima o vointa sociala si de a participa in mod constient la actiunile si procesele care intereseaza comunitatea in care traieste.

Vom analiza in prima sub parte evolutia doctrinei si al legislatiei in materia drepturilor omului (A) iar in cea de-a doua principalele documente internationale care consacra drepturile cetateanului (B).


Evolutia doctrinei si legislatiei in materia drepturilor omului


Consolidarea burgheziei pe plan politic a condus la transformarea drepturilor omului in drepturi fundamentale ale cetateanului. “Cutuma” declaratiilor prin care se consacrau drepturi ale cetatenilor ,înca n-a disparut, pastrându-se in activitatea unor ligi si asociatii create in epoca moderna si contemporana.

Doctrinelor si declaratiile franceze privitoare la drepturilor omului s-au caracterizat printr-un puternic impact asupra gândirii politice si juridice a statelor de pe toate continentele, in special pe continentul european, influentând sistemul constitutional in majoritatea statelor.

In prima jumatate a secolului al XIX-lea ideea drepturilor omului dobândeste « un avânt »impresionabil devenind centrul de interes printre ideile

politice si juridica vehiculate in acel context. Ca urmare, apar schimbari constitutionale in Suedia(1809), Spania (1812), Norvegia (1814), Belgia (1830), Sardinia(1848) etc.

Aceasta afirmare revolutionara a drepturilor omului este justificata si de catre dezvoltarea economica si sociala pe care popoarele au parcurs-o dupa revolutia franceza din 1789.

Întreaga literatura politica si juridica contureaza traseul sinuos parcurs de aceasta dimensiune a umanitatii care se plasa in acel context politic si social printre temele de larg interes.

In ceea ce priveste dimensiunea internationala a drepturilor omului, constatam ca de-a lungul unor secole aceasta nu a primit « atentia » meritata. Secole de-a rândul problematica drepturilor omului a constituit o noutate pentru dreptul international. Spre sfârsitul secolului al XIX-lea se înmultesc cazurile, când pentru recunoasterea unor drepturi ca fiind de interes universal uman se coalizeaza mai multe state, folosind in acest scop puterea dreptului constitutional. Politizarea si juridicizarea acestui fenomen si-a facut aparitia si in dreptul international public clasic.

In primele decenii ale secolului al XX-lea au fost stabilite o serie de reglementari precise prin conventii si hotarâri luate in comun acord de un numar din ce in ce mai mare de state. In acest spirit se înscriu Conventiile de la Geneva din 1906 si 1929 pentru îmbunatatirea soartei soldatilor raniti din armatele de campanie; Conventia de la Haga din 1907 privind tratamentul prizonierilor de razboi. In primele doua decenii ale secolului al XX-lea, in special in timpul primului razboi mondial, se contureaza o serie de miscari desfasurate de minoritatile nationale pentru drepturi egale cu natiunea dominanta, impunând recunoasterea si ocrotirea minoritatilor nationale prin o serie de tratate internationale încheiate in perioada 1919-1920.


Liga Natiunilor privind drepturile omului


Dupa primul razboi mondial, alaturi de drepturile civile si politice, au fost înscrise in unele constitutii adoptate drepturi noi, denumite sociale (dreptul sindical, dreptul la greva, dreptul la securitatea muncii), consacrându-le ca fiind un drept sacru si inviolabil. Asistam la înfiintarea unei comisii speciale pe plan international având ca principal obiect de activitate apararea drepturilor omului.

Liga Natiunilor, creata in 1919, reuseste sa realizeze o colaborare larga in problemele legate de unele drepturi individuale si colective considerate de interes general si uman. Un numar însemnat de tari europene pun bazele unei noi organizari constitutionale, in care si reglementarea drepturilor fundamentale ale cetateanului reflecta progres fata de constitutiile anterioare. Contributia principala a acestor constitutii, printre care si cea a României, din anul 1923, o constituie sublinierea deosebita a unor drepturi fundamentale, reglementarea constitutionala si administrativa a principiului egalitatii nationale.

Desi normele stabilite n-au fost întotdeauna consecvente, totusi ele au reusit ca, pe lânga accentuarea in principiu a egalitatii, sa elaboreze institutii si forme juridice noi, originale, de concretizare a dispozitiilor generale. Este un prim pas facut in directia asigurarii unei recunoasterii si a unei protectii adecvate drepturilor omului.

Având in vedere multiplele probleme privind egalitatea[2], limba si cultura nationala generate de consecintele razboiului si evolutia societatii, acest domeniu al drepturilor colective a fost perceput si dezvoltat in tratatele de pace, fiind obiect de preocupare pentru Liga Natiunilor. Astfel, s-a recunoscut ca o obligatie internationala, egalitatea minoritatilor nationale cu cele ale natiunilor dominante, specificându-se si aspectele principale ale egalitatii (folosirea limbii materne, crearea de scoli in limba minoritatilor etc.) Statele semnatare, care au avut minoritati aflate sub ocrotirea tratatelor, s-au obligat sa înscrie dispozitii in acelasi sens in constitutiile lor. Sarcina garantarii drepturilor minoritatilor nationale a fost încredintata Ligii Natiunilor.

Pana la cel de-al doilea razboi mondial, constitutiile majoritatii statelor contineau prevederi ample referitoare la drepturile omului, insa, exceptând protectia sclaviei si protectia minoritatilor, drepturile fundamentale ale omului nu au dobândit o dimensiune juridica internationala deplina.


Declaratia internationala a drepturilor omului.


Urmatorul pas realizat in vederea internationalizarii acestui domeniu este realizat prin adoptarea la 12 octombrie 1929 la New York a Declaratiei internationale a drepturilor omului , avand la baza proiectul elaborat de Institutul de drept international. In primul articol al Declaratiei se consacra faptul ca „Orice stat are datoria de a recunoaste fiecarui individ dreptul egal la viata, libertate si prosperitate si de a asigura pe teritoriul sau tuturora fara deosebire de nationalitate, sex, rasa, limba sau religie, deplina si completa ocrotire a acestui drept” , „Orice stat are datoria de a recunoaste fiecarui individ dreptul de a exercita liber, atât in public, cat si privat, orice credinta sau religie a carei practicare nu va fi incompatibila cu ordinea publica sau cu bunele moravuri"(art 2).

Problematica drepturilor omului a fost preluata si de puterile beligerante care s-au preocupat de « restaurarea libertatilor individuale clasice » intr-un efort laudabil de a crea o dimensiune internationala acestui domeniu.

Declaratia Natiunilor Unite, din 1 ianuarie 1942, semnata de 26 de state, la care au aderat ulterior 19 state, mentioneaza ca "victoria completa asupra dusmanilor este necesara in vederea apararii vietii, libertatii, independentei si libertatii religioase ca si pentru mentinerea drepturilor omului si justitiei, atât in tarile proprii, cat si in alte tari".

Constientizându-se gravele încalcari aduse drepturilor omului in perioada celui de-al doilea razboi mondial, fortele democratice convoaca, in 1944, o conferinta la Philadelphia, la care au participat 41 de tari, adoptând o "Declaratie", proclamând ca nu poate exista pace durabila fara dreptate sociala, fara ca oamenii, indiferent de rasa, credinta si sex, sa poata promova progresul lor material si dezvoltarea lor spirituala in libertate, demnitate, siguranta economica si sanse egale.

In acest context se înscrie si "Expunerea drepturilor esentiale ale omului", elaborata de un Comitet de Consiliu si adoptata, in februarie 1944, in Statele Unite.


Analiza principalelor documente internationale care garanteaza drepturile omului


Vom analiza in acest scop actul final al Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa din 1975 si Carta de la Paris pentru o noua Europa, Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului din 1789.

1. Actul final al Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa 1975

Rezultat al unui amplu si laborios proces de negocieri care s-a desfasurat in principal in trei faze, Actul Final de la Helsinki reprezinta un document de o mare complexitate, care marcheaza o dezvoltare a problematicii drepturilor omului la nivel european si mondial.

„Actul Final" se compune, de fapt, dintr-o serie de documente concentrate in jurul unei conceptii unitare, vizând principiile care guverneaza relatiile statelor europene, edificarea încrederii si anumite aspecte ale securitatii si dezarmarii pe continent, cooperarea in domeniile economiei, stiintei si tehnicii si mediului înconjurator, cooperarea in domeniul umanitar si in alte domenii.

Acest document marcheaza o recunoastere neechivoca a protectiei drepturilor omului ca un principiu fundamental al dreptului international. Astfel, punctul VII din „Decalogul” de la Helsinki consacra ca un principiu de sine statator „respectarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, inclusiv a libertatii de gândire[3], constiinta, religie sau de convingere . Printre alte obligatii înscrise in sarcina statelor participante sunt acelea de a respecta drepturile omului, de a promova si încuraja respectarea efectiva a acestor drepturi, inclusiv dreptul persoanelor apartinând minoritatilor nationale la egalitate in fata legii si de a se bucura efectiv de toate drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Se precizeaza ca in domeniul drepturilor omului si libertatilor fundamentale, statele participante vor actiona in conformitate cu scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite, cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu tratatele si conventiile internationale încheiate in acest domeniu.

Nu trebuie omis faptul ca principiul respectarii drepturilor omului este consacrat si de „Declaratia privind principiile care guverneaza relatiile reciproce dintre statele participante împreuna cu alte principii de o importanta majora ale relatiilor dintre state, precum egalitatea suverana, respectarea drepturilor inerente suveranitatii, nerecurgerea la forta sau la amenintarea cu forta, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritoriala a statelor, reglementarea pasnica a diferendelor, neamestecul in treburile interne( desi aceasta rezolutie adoptata in cadrul ONU nu se încadreaza decât in « soft law »). Principiul respectarii drepturilor omului devine - in conceptia statelor participante - o norma de comportament international ridicata la rangul de ius cogens,care necesita o interpretare si o aplicare compatibile cu celelalte principii fundamentale ale dreptului international public.

Conform acestei logicii, principiile suveranitatii, neamestecului etc. nu pot constitui un temei valid pentru nerespectarea drepturilor omului, dar si reciproca este valabila deoarece nerespectarea drepturilor omului nu poate sa conduca la contestarea suveranitatii statelor si a celorlalte principii fundamentale.

In ceea ce priveste caracterul „Actului Final” invocându-se aspectul „formal” si anume ca Actul Final nu a fost înregistrat ca un document al Organizatiei Natiunilor Unite, s-a emis parerea ca el ar reprezenta numai un document cu valoare politica morala, specifica comunicatelor si altor documente comune publicate la terminarea unor conferinte internationale. Chiar daca s-ar accepta acest punct de vedere radical trebuie mentinut faptul ca semnaturile depuse de sefii celor 35 de state participante, „Actul Final” au valoarea unui angajament in termenii categorici, a carui forta nu poate fi contestata. In plus, sefii statelor participante au declarat ca au adoptat documentul „in mod solemn”, ceea ce exclude orice dubii asupra valorii juridice a „Actului Final”. Reafirmarea ulterioara a Actului Final prin numeroase documente subsecvente, ca si valoarea universala a principiilor proclamate in 1975, demonstreaza paternitatea ideilor înscrise in acest document, compatibilitatea lor cu principiile dreptului international contemporan.


Carta de la Paris pentru o noua Europa


Document de o vitala importanta politica si juridica, Carta de la Paris are meritul de a reconsidera dimensiunile colaborarii europene in contextul schimbarii raporturilor de forte, prabusirii sistemelor totalitare in Europa de rasarit si trecerii la economia de piata. El efectueaza, totodata, o substantiala analiza a problemelor Europei, indicând mijloace si directii in care trebuie actionat pentru a se asigura succesul marilor valori europene si in primul rând a principiului respectarii drepturilor omului.

Acest document enunta cadrul fundamental schimbat al desfasurarii actuale a raporturilor dintre statele europene. In aceasta ordine de idei este semnificativa constatarea ca „era de confruntare si divizare a Europei a luat sfârsit. Noi declaram ca relatiile noastre se vor întemeia de acum înainte pe respect si cooperare”. Se doreste reafirmarea drepturilor înscrise in Decalogul de la Helsinski in contextul schimbarilor profunde produse din 1975.

Carta de la Paris se axeaza in jurul unor chestiuni cum ar fi: drepturile omului, democratia si statul de drept, libertatea economica si responsabilitatea, relatiile de prietenie intre statele participante, securitatea europeana, unitatea, legatura dintre procesul european si procesele mondiale. In cadrul directiilor si reorientarilor de viitor pe primul plan apare dimensiunea umana a relatiilor dintre state, urmând apoi securitatea, cooperarea economica, problemele mediului înconjurator, cultura, problemele muncitorilor imigranti, problemele Mediteranei, organizatiile neguvernamentale etc.

Dificultatile legate de recunoasterea si respectarea drepturilor omului apar, de aceasta data, strâns corelate de ideea democratiei pluraliste si de statul de drept. Se afirma ca libertatea si pluralismul politic sunt elemente necesare in realizarea obiectivului de dezvoltare a economiilor de piata pentru o crestere economica sustinuta, prosperitate si justitie sociala.

Se afirma ca „identitatea etnica, culturala, lingvistica si religioasa a minoritatilor nationale va fi protejata iar persoanele apartinând acestor minoritati au dreptul de a exprima liber, prezerva si dezvolta aceasta identitate, fara nici o discriminare si in conditiile unei depline egalitati in fata legii", dorindu-se asigurarea unor drepturi minimale pentru minoritatile nationale.

Toate aceste precizari noi trebuie raportate la consideratiile generale ale Cartei de la Paris, care reafirma ideea ca „toate principiile (procesului C.S.C.E. — n.n.) se aplica in mod egal si fara rezerva, fiecare dintre ele fiind interpretat tinând seama de celelalte". Este clar, prin urmare, ca noile formulari cu privire la drepturile minoritatilor nu pot fi interpretate in nici un caz ca o diminuare a cadrului juridic oferit de principiile dreptului international, inclusiv suveranitatea, neamestecul, respectul integritatii teritoriale, iar respectul identitatii minoritatilor va trebui realizat tocmai tinând seama de aceste principii[4] nu nesocotindu-le.

Carta de la Paris stabileste o serie de mecanisme institutionale menite a asigura continuitatea procesului C.S.C.E. Vor fi create urmatoarele organisme:

a) Consiliul ministrilor afacerilor externe, care se va întâlni cel putin o data pe an si care va reprezenta forumul central al consultarilor politice in cadrul C.S.C.E.;

b) un Comitet al înaltilor functionari care va pregati reuniunile consiliului, va executa deciziile sale, va analiza problemele curente si va putea lua decizii corespunzatoare;

c) un Secretariat al statelor participante, având sediul la Praga, cu scopul de a facilita consultarile intre statele ce iau parte la procesul C.S.C.E.;


d) Reuniunea statelor participante, ce va avea loc la fiecare doi ani, pentru a permite statelor sa evalueze situatia si sa adopte masuri pentru continuarea procesului C.S.C.E.;

e) un Centru pentru prevenirea conflictelor, cu sediul la Viena, având sarcina sa ajute statele sa previna riscurile de conflict;

f) un Birou pentru alegeri libere cu sediul la Varsovia, având misiunea de a facilita contactele si schimbul de informatii asupra alegerilor in statele participante;

g) Adunarea parlamentara C.S.C.E., reunind membrii ai parlamentelor din toate tarile participante.


Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului din 1789


Declaratia corespunde proclamarii drepturilor omului, intr-o larga masura, nasterea lor simultana, in S.U.A. si Franta, explica importanta si evolutia drepturilor omului in raport cu Declaratia, astazi, ea reprezentând, o garantie a acestor drepturi.

Declaratia presupune de fapt, doua categorii de articole de natura diferita: principiile organizarii politice si recunoasterea drepturilor naturale ale omului. Din perspectiva principiilor organizarii politice, Declaratia contine o filozofie a colaborarii politice exprimata in articolul doi: "scopul tuturor asociatiilor politice este conservarea drepturilor naturale si imprescriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea si rezistenta la opresiune".

Declaratia prevede in special dreptul cetatenilor de a participa in sfera afacerilor publice pentru ca, dincolo de calitatea umana, individului i se recunoaste si calitatea de cetatean. Aceste doua calitati se afla intr-o indisolubila conexiune. Gratie calitatii sale de cetatean, omul îsi protejeaza drepturile sale individuale.

Calitatea umana se bazeaza pe drepturile naturale, inalienabile si sacre. Cetateanul le fixeaza si le reglementeaza prin intermediul legii "ca expresie a vointei generale". Nasterea lor este legata de participarea la viata cetatii, iar aceasta presupune egalitatea tuturor. Declaratia instituie o revolutie juridica semnificativa : "Principiile întregii suveranitati rezida in mod esential in existenta natiunii. Nici o stare sociala, nici un individ nu poate sa-si exercite autoritatea care nu emana de la natiune". Potrivit acestui principiu, in timp, Franta a putut deveni o democratie reprezentativa, pentru ca afirmarea principiului egalitatii implica, in mod logic, sufragiul universal, baza tuturor democratiilor.

Constitutia de la 1789 va utiliza principiul suveranitatii nationale, pentru a pune in miscare cetatenii apti sa exprime vointa natiunii. Sufragiul universal, proclamat in 1793, va deveni realitate pentru barbati in Franta in 1848 si in 1944 pentru femei.

In preambulul Declaratiei se afirma ca "oamenii se nasc liberi si egali in drepturi" (art. 1) si ca "tinta tuturor asociatiilor politice este conservarea drepturilor naturale imprescriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea si rezistenta la opresiune" (art. 2). De fapt, ultima constatare nu corespunde într-adevar unui principiu de drept, pentru ca aceasta stipulatie nu figureaza in mod explicit in cadrul nici unui sistem juridic existent, dar nici împotriva lui. Declaratia defineste notiunile de libertate, siguranta si drept de proprietate intr-o maniera care este apta sa asigure o protectie plenara a acestor drepturi si libertati cetatenesti.

Declaratia devine astfel opera universala pentru ca era in centrul atentiei la momentul crearii sale. Ea este in mod incontestabil o opera universala ce a facut posibila si Declaratia americana. Aceasta calitate a puterii ei de atractie se explica prin faptul ca Franta era atunci prima putere Politica occidentala.

Drepturilor consacrate prin aceasta declaratie li s-au adaugat drepturi noi. Reprezentând fructul unei anumite situatii, intr-un anumit context istoric (situatia societatii franceze de la 1789), ele au fost fundamentate filozofic rational, aratând prin ce se despart de "abuzurile vechiului regim", unde privilegiile apartineau numai nobililor. Foarte repede s-a început sa se urmareasca inserarea garantiilor acestor drepturi in Constitutie si legi. Din ratiuni diverse Declaratia a fost revizuita in anii 1793, 1795, 1814, 1830, 1848, 1852, apoi a fost completata in Preambulurile constitutiilor franceze din 1946 si 1958, unde sunt reafirmate si recunoscute in mod solemn drepturile si libertatile omului si cetateanului. Astazi Conventia Europeana a Drepturilor Omului, plecând de la Declaratia din 1789 a dezvoltat urmatoarele idei:

a) S-a realizat tranzitia de la drepturile absolute la cele relative, susceptibile de derogari si de limite.

b) Drepturile economice si in special dreptul proprietatii sunt analizate din perspectiva unei anumite finalitati sociale. ( de exemplu Constitutia Germaniei din 1949).

c) Statele recunosc si garanteaza dreptul de asociere al indivizilor.

d) Dreptul de a participa la viata publica fara nici un fel de discriminari.

Caracterul teoretic si abstract al Declaratiei din 1789 a fost adesea cel care a facut ca ea sa fie considerata uneori ca având doar o valoare filozofica - metafizica, fara implicatii juridice, pentru ca nu continea garantiile juridice necesare. Acest echilibru fragil a evoluat datorita evolutiei politice din anul 1973. Realitatea juridica a Declaratiei a început sa devina efectiva in Constitutia din 1852 dar si atunci se gasea intr-o forma ambigua. Abia dupa 100 de ani, in 1958, Republica a patra franceza a garantat juridic, fara echivoc, suprematia Declaratiei.

In legatura cu valoarea juridica a Declaratiei au existat anumite controverse in jurul carora s-au conturat doua conceptii : Declaratia ,deoarece nu este inclusa in constituie, nu formuleaza reguli obligatorii, fiind doar o expunere cu caracter filozofic si cea de-a doua conform careia Declaratia reprezinta un document cu o valoare juridica . S-a sustinut ca Declaratia enunta principii care trebuie sa inspire legiuitorul sau judecatorul, dar ea nu le impune acestuia. In aceste conditii ea are doar o valoare morala, fiind expresia dreptului natural si nu a celui pozitiv. Mai mult, ea reprezinta scopuri care trebuiesc atinse de guvernanti, dar nimic in plus.

Unii autori contemporani apara chiar, in cazuri precise, teza valorii constitutionale a preambulului si invita judecatorul, mai ales in materie de control a constitutionalitatii legilor, sa faca respectate principiile care sunt incluse aici.

Practica statelor s-a conturat in doua directii in încercarea de a lua pozitie fata de aceasta controversa :

a) S-a ajuns ca enuntarea drepturilor fundamentale sa fie inclusa in Constitutie, iar anumite principii proclamate in preambul sa fie reluate in chiar textul Constitutiei. Aceste principii devenite formal reguli constitutionale sunt deci obligatorii si se impun judecatorului in masura in care ele sunt susceptibile de a fi aplicate imediat.

b) Daca drepturile nu figureaza decât in preambul, se va acorda forta juridica doar acelor care sunt înscrise in mod expres in continutul constitutiei.

Tendinta de a recunoaste o oarecare forta juridica a Declaratiei drepturilor, prin prezenta câtorva dintre acestea in continutul unor Constitutii recente este realista. In acest mod se confera judecatorului o putere de apreciere importanta ce nu poate fi acceptata întotdeauna fara comentarii de catre puterea executiva, in ciuda Principiului separatiei puterilor. Oricum, aceasta orientare instituie un progres incontestabil si contribuie la armonizarea conceptului de drepturi fundamentale ale individului si cetateanului.

In fine, tehnica garantarii drepturilor pare ca se suprapune progresiv peste cea a Declaratiilor, constitutionalizând lista drepturilor fundamentale, adica încorporându-le in articolele constitutiilor, conferindu-le, astfel, o forta juridica, imediata. Aceasta presupune existenta unui control juridic si o redactare fara ambiguitati; in aceasta privinta constituanta îsi ia adesea precautii suplimentare pentru asigurarea eficacitatii. Tehnica nu este noua, ea a fost folosita in S.U.A. in 1791 in primele zece amendamente (Bill of Rights) dar ea tinde sa se generalizeze.

Se poate aprecia ca in ansamblu, exista un incontestabil progres juridic, ramâne, insa, doar problema aplicarii efective a acestor garantii. Trebuie sa se recunoasca ca daca lista drepturilor omului este astazi, in lume, mai mult sau mai putin uniforma si stereotipa, punerea ei in aplicare, adica respectarea acestor drepturi si libertati fundamentale, variaza mult, depinzând de tipurile de civilizatie, de ideologii, de rivalitati de interese etc.

Conventia Europeana a Drepturilor omului inoveaza dar si pastreaza in materia drepturilor omului contribuind la consacrarea eficace a unei multitudinii de drepturi fundamentale ale cetateanului.


CONTRAPONDEREA : CETĂŢENIA EUROPEANĂ


Logica integrarii europene impune ca in momentul existentei unei evolutii suficiente a Uniunii Europene sa se creeze o cetatenie europeana care sa se suprapuna peste cea nationala. Tratatul de la Maastricht marcheaza o etapa importanta in acest sens deoarece in preambulul sau se mentioneaza dorinta statelor membre ale Uniunii de a stabili o cetatenie comuna pentru resortisantii lor iar in articolul 8 al tratatului CE se instituie cetatenia europeana. Tratatul de la Amsterdam nu aduce inovatii substantiale in acest domeniu.

Daca notiunea de cetatenie îsi gaseste un resort in dreptul intern, aceeasi afirmatie nu se poate face si pentru si pentru cetatenia europeana[5]. Notiunea de cetatenie europeana ar trebui sa se axeze in jurul drepturilor si a obligatiilor apartinând cetatenilor europeni. Am putea considera ca aceasta implica pentru cetateni europeni drepturi asemanatoare daca nu identice cu cele recunoscute traditional pentru nationali in ordinea juridica interna. Aceste drepturi corespund, intr-o oarecare masura, cu drepturile speciale recunoscute intre anii 1975-1985 resortisantilor statelor membre ale Comunitatii Europene.

In 1984, controversa se adânceste in ceea ce priveste notiunea de cetatean european deoarece prin Consiliul European de la Fontainebleu se creeaza notiunea de Europa a cetatenilor. Distinctia dintre cele doua notiuni nu este facila. Cetatenia europeana devine pe parcursul timpului o cetatenie politica care plaseaza cetateanul in centrul Uniunii.

Tratatul de la Maastricht introduce cetatenia europeana pentru a consolida relatia existenta intre Uniune si cetateni statelor membre, dar nu o defineste. Se limiteaza doar la a declara ca « este cetatean european orice persoana care poseda nationalitatea unui stat membru » si ca « cetateni europeni beneficiaza de drepturile si le incumba obligatiile prevazute de acest tratat » ( tr. CE art. 8, art. 17 in noua redactare).

Tratatele de la Maastricht si de la Amsterdam consacra un ansamblu de drepturi care se apropie mai mult de notiunea de cetatenie in acceptiunea sa traditionala decât de cea de Europa a cetatenilor. Notiunea de cetatenie se prezinta ca fiind evolutiva si de cele mai multe ori inconsecventa, susceptibila de a dobândi noi valente prin revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.

Vom analiza corelatia dintre cetatenia europeana si cea nationala (A) precum si statutul cetateanului european (B).


Cetatenia europeana si cetatenia nationalaCetatenia europeana este prin esenta sa diferita de cea nationala deoarece conform formulei din Tratatul de la Amsterdam ea « completeaza.... si nu înlocuieste » ( tratatul CE art. 17 al 1). Aceasta deriva, prin conditiile de acordare, ca si cetatenia nationala, din nationalitatea acordata de statele membre.

Cetatenia europeana se adauga celei nationale deoarece resortisanti statelor membre ale Uniunii Europene beneficiaza de o dubla cetatenie. Nu trebuie sa se confunde totusi notiunile deoarece cetatenia europeana este reglementata de dreptul Uniunii, in care îsi gaseste originea, in timp ce cea nationala releva de dreptul national. Cetatenia europeana nu suprima nici un drept inerent celei nationale ci doar confera drepturi suplimentare care se vor exercita fie la nivelul Uniunii ( dreptul de vot, de a fi ales in Parlamentul European) fie la nivelul statelor membre ( dreptul de a fi ales in alegerile municipale).

Nu trebuie negat faptul ca anumite elemente ale cetateniei europene sunt de natura sa apte sa modifice « echilibrul » creat de cetatenia nationala in cadrul ordinii juridice interne in cazul in care un resortisant al unui alt stat membru dobândeste drepturi care anterior erau rezervate doar nationalilor. Se naste, intr-o oarecare masura o concurenta intre cele doua sfere mai ales in ceea ce priveste dreptul de sejur si de vot in alegerile municipale intr-un stat membru.( Danemarca a afirmat ca cetateanul european nu va dobândi dreptul de a obtine nationalitatea sa in virtutea statutului sau de cetatean european).

Calitatea de cetatean european este subordonata posesiei sau dobândirii nationalitatii unui stat membru. Dreptul national va determina care sunt conditiile in care o persoana poate dobândi nationalitatea sa. Acesta solutie a fost consacrata expres prin Declaratia relativa la nationalitatea unui stat membru anexata Tratatului de la Maastricht conform careia” de fiecare data când un tratat al Uniunii se refera la resortisanti statelor membre, conditiile de obtinere sau pierdere a cetatenei nationale releva exclusiv de dreptul national”. Anumite dificultati pot surveni in cazul in care o persoana poseda mai multe cetatenii si dintre care una este a unui stat non-membru al Uniunii. Daca am analiza jurisprudenta internationala in aceasta materie, am constata ca opozabilitatea nationalitatii unui cetatean fata de statele terte este subordonata existentei « unei legaturii efective cu statul » ( afacerea Nottebohm de la Curtea internationala de Justitie din 6 aprilie 1955). La polul opus, Curtea de justitie a Comunitatilor Europene a înlaturat aceasta exigenta in afacerea Michelleti din 7 iulie 1992.

Dificultati pot surveni in practica mai ales in considerarea faptului ca diferitele state al Uniunii prezinta diferente notabile in ceea ce priveste modul de acordare si de retragere a nationalitatii ( unele recunosc sistemul ius soli sau ius sanguinis). Statele care limiteaza acordarea cetateniei accepta cu reticenta deschiderea frontierelor, a pietei muncii sau acordarea acelorasi drepturi civile si politice resortisantilor altor state.

Cetatenia europeana a fost conceputa pentru a se asigura armonizarea legislatiilor nationale privitoare la acordarea cetateniei.STATUTUL CETĂŢEANULUI EUROPEAN


Centrul de interes in realizarea acestui studiu îl reprezinta dispozitiile inserate in a doua parte a tratatului CE intitulata « Cetatenia europeana ». Articolul 8 & 2 CE ( art. 17 in noua redactare) declara ca cetatenii europenii detin anumite drepturi si ca sunt supusi unor obligatii. Tratatul recunoaste dreptul cetatenilor la libertate de circulatie si de sejur, de vot si de eligibilitate in alegerile europene si in cele municipale, protectia diplomatica si consulara, dreptul de petitie, dreptul de a depune o plângere unui mediator, dreptul de a comunica cu institutiile Uniunii.


Dreptul de a participa la alegerile politice.


Prin intermediul alegerilor politice este permisa desemnarea unor reprezentanti ai autoritatii care au menirea de a reprezenta interesele cetatenilor in cadrul afacerilor publice. Recunoasterea acestui drept reprezinta eliminarea unei interdictii care-i privea doar pe non-nationali. Deschiderea acestui domeniu si pentru resortisanti altor state membre reprezinta un progres semnificativ spre unificarea politica necesara pentru a se asigura succesul Uniunii.

Prin participarea cetatenilor europeni la alegerile europene se doreste ameliorarea reprezentabilitatii cetatenilor europeni in cadrul institutiilor europene si reducerea unui « deficit democratic ». Un prim pas realizat in aceasta directie s-a înregistrat prin intrarea in vigoare a deciziei Consiliului din 20 septembrie 1976 asupra alegerilor reprezentantilor Adunarii prin sufragiu universal direct. In mod concret, drepturile de vot si de eligibilitate au fost recunoscute prin tratatul CE in articolul 8 B( art. 19 in noua redactare) care prevede ca « toti cetateni Uniunii care rezideaza într-un stat membru si care nu au calitatea de resortisant ai acelui stat au dreptul de a vota si de a fi alesi in alegerile pentru Parlamentul european in statul membru in care rezideaza, in aceleasi conditii ca si resortisanti acelui stat ». Directiva 93/109 din 6 decembrie 1993 adoptata de Consiliu cu unanimitate defineste modalitatile de exercitiu ale acestor drepturi. Principiul de baza consacrat de aceasta directiva este acela al non discriminarii, cetatenii unui alt stat pot sa-si exercite aceste drepturi in virtutea calitatii lor de cetatean european in conditiile stabilite de legislatia statului in care doresc sa-si le valorifice. Exercitiul dreptului de vot a devenit posibila prin înscrierea resortisantului comunitar pe lista electorala in statul de rezidenta, care semnifica renuntarea la dreptul de vot in statul de origine.

Cetatenilor europeni le este permisa candidarea si in cadrul alegerilor municipale in statul de rezidenta cam in aceleasi modalitati prevazute si pentru participarea la alegerile pentru Parlamentul european conform directivei 94/80 din 19 decembrie 1994.


Protectia diplomatica si consulara a cetateanului european.


Articolul 20 din tratatul CE prevede ca « orice cetatean al Uniunii beneficiaza pe teritoriul uni stat membru al carui resortisant este, de dreptul la protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare in aceleasi conditii ca un national ». Aceasta protectie nu poate fi exercitata decât de autoritatile unui stat membru. Nu trebuie sa se confunde cu protectia pe care o solicita un cetatean european din partea institutiilor europene. In ordinea juridica internationala nu se realizeaza o distinctie notabila intre cele doua tipuri de protectie : una este asigurata de consul iar cealalta de alte organe ale statului (Conventia de la Viena din 18 aprilie 1961 asupra relatiilor diplomatice). Concretizarea acestui drept recunoscut cetatenilor europeni s-a dovedit a fi dificila deoarece statele membre nu s-au înteles decât asupra faptului ca cetateanul va primi asistenta consulara in caz de deces, accident, boala grava, arestare precum si asupra unui ajutor pentru repatriere in caz de dificultate.


Dreptul de petitie.


Petitia este o cerere adresata unei institutii politice de catre o persoana sau mai multe pentru a se preveni o injustitie sau o situatie defavorabila cat si pentru a se înlatura un asemenea tip de încalcare a drepturilor si intereselor unei persoane. Dreptul de petitie este unul dintre mijloacele cele mai frecvente prin care se asigura protectia drepturilor omului atât pe plan national cat si pe plan international.( Protocolul facultativ care se raporteaza la Pactul international asupra drepturilor civile si politice din 1966). Acest drept a fost introdus de Parlamentul european prin regulamentul sau din 1953 si recunoscut abia in 1989 de celelalte institutii comunitare ( in 1987 este instituita o comisie pentru petitii in cadrul parlamentului). Petitiile pot fi adresate unui deputat, Comisiei sau presedintelui Adunarii. Petitia trebuie sa îndeplineasca unele conditii de fond si de forma : trebuie sa fie scrisa, sa fie redactata intr-una din limbile oficiale ale Uniunii, sa fie semnata de petitionarii (daca este individuala sau colectiva). Dreptul de a prezenta petitii este recunoscut oricarei persoane fizice si juridice care rezideaza sau isi are sediul in orice stat membru. ( art. 194). Petitia trebuie sa releve de un domeniu de activitate al Uniunii : referitoare la tratatele constitutive sau la dreptul derivat, evolutia dreptului comunitar, activitatile unui organ al Uniunii, libertatea de circulatie a persoanelor, bunurilor, serviciilor si capitalurilor. In cazul petitiilor privitoare la drepturile omului, petitionarul va fi consiliat sa se adreseze organelor instituite de Conventia Europeana a drepturilor omului. Problema ridicata in petitie trebuie sa priveasca in mod necesar persoana cetateanului conform unei inserari in tratatul de la Maastricht.


Dreptul de a adresa o plângere mediatorului.


Introdus de Tratatul CE, prin articolul 8 D si 138 E acest recurs non jurisdictional a implicat creatia unei noi institutii - mediatorul european (ombudsman sau Parliamentary Commissioner). Parlamentul numeste un mediator pe toata durata legislaturii si poate sa-i reînnoiasca mandatul. Acesta îsi exercita atributiile in deplina independenta, in interesul general al Uniunii si al cetatenilor sai. El nu solicita si nici nu accepta instructiunii din partea vreunui organ sau organism. Plângerea unui cetatean poate fi adresata direct mediatorului sau prin intermediul unui membru al Parlamentului. El este competent de a se pronunta asupra plângerilor referitoare la cazuri de administrare defectuoasa in actiunile unor organe ale Uniunii. Plângerea trebuie introdusa intr-un termen de 2 ani de la data când a luat cunostinta de faptele incriminate, trebuie sa fi fost întreprinse unele actiuni administrative pe lânga organele Uniunii vizate de plângere.

Tratatul instituind Constitutia Europeana reia, în mare masura, dispozitiile tratatului de la Maastricht si pe cele ale tratatului de la Amsterdam (care insereaza dreptul cetateanului european de a comunica cu institutiile si organele comunitare) deoarece prevede in articolul II-105 dreptul la libera circulatie, in articolul II-106 dreptul la protectie diplomatica si consulara iar in articolele II-99, II-100 dreptul de vot si de a fi ales in alegerile locale si pentru Parlamentul European. Articolul II-101 stabileste dreptul cetateanului european la buna administrare incluzând-se in acesta sfera si dreptul acestuia de a fi tratat intr-o maniera echitabila si impartiala, intr-un termen rezonabil de organele sau de organismele comunitare. (formularea se aseamana cu cea continuta in articolul 6 din CEDO). Articolele II-102,103 si II-104 prevad drepturile cetateanului european la documente, la mediator si de petitionare.


Bibliografie1. Louis Dubouis, Claude Blumann « Droit materiel communautaire », 2002

2. Jean Marc Favert « Droit communautaire du marche interieur », Gauliano Editeur, 2001

3. Louis Cartou « L’Union Europenne », 2 ed, Dalloz, 1996.

4. I.Galea, M.A Dumitrascu, C. Morariu « Legi comentate. Tratatul instituind o constitutie pentru Europa. » Ministerul afacerilor externe, 2005

5. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, partea a doua a Constitutiei Uniunii Europene, editia on-line 2007

6. Constitutia Uniunii Europene, editia on-line 2007

7. Conventia Europeana a Drepturilor Omului, texte introduse în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europen , varianta on-line 2007

8. www.avocatnet.ro

9. www.mae.ro

10.scribtube.com

Drepturile Cetateanului UE

Dreptul la integritatea persoanei

“Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.”

In cadrul medicinii şi biologiei , trebuie respectate în principal următoarele:
a) consimţământul liber şi în cunoştiinţă de cauză al persoanei implicate, conform prevederilor legii;
b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a acelora care au drept scop selecţia persoanelor;
c) interzicerea utilizării corpului uman şi părţilor sale, ca atare, ca sursă de profit;
d) interzicerea clonării umane în scopul reproducerii.

Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate

In Uniune este interzisă ţinerea în sclavie sau în servitute a unei persoane. Deasemenea, nimeni nu poate fi constrâns să presteze o muncă forţată sau obligatorie şi este interzis traficul cu fiinţe umane.
Nu se consideră muncă forţată sau obligatorie în acest sens “ orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenţiei în condiţiile prevăzute de art 5 din Convenţie Europeană a Drepturilor Omului sau în timpul în care se află în libertate condiţionată; orice serviciu cu caracter military sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţă , în ţările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu; orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi care ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii; orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile normale.

CAPITOLUL II – LIBERTĂŢILE CETĂŢEANULUI EUROPEAN

Dreptul la libertate şi securitate
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la libertate şi securitate.

Respectarea vieţii particulare şi de familie
Viaţa particulară şi de familie ai oricărei persoane trebuie respectată, alături de respectarea domiciliului şi corespondenţei particulare.
Amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept nu este permisă decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi daca constituie o masură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării , apărarea oridinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.

Protecţia datelor cu caracter personal

Conform Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, „orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.” Aceste date trebuiesc tratate corect, în scopuri precise şi doar pe baza consimţământului persoanei în cauză.

Dreptul la căsătorie şi dreptul de întemeiere a unei familii

Aceste drepturi sunt garantate în conformitate cu legile naţionale care reglementează exercitarea acestor drepturi.
„Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie”7 conform legislaţiei naţionale.

Dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religioasă

Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religioasă. Acest drept oferă cetăţeanului libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum şi aceea de a-şi manifesta liber religia individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul culturii, învăţării, practicilor şi îndeplinirii riturilor.

Dreptul la libertatea de exprimare şi de informare

Acest drept se referă la libertatea oricărei persoane de a-şi expune opinia, de a primi sau transimite informaţii sau idei, fără restricţii din partea autorităţilor publice. Deasemenea sunt respectate libertatea şi pluralismul mijloacelor de exprimare în masă.
Conform CEDO „ orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.” Totodata Constitutia prevede că statele nu sunt impiedicate să supună societăţile de radiodifuzare, de cinematografie su de televiziune unui regim de autorizare.Constituţia prevede: „ Exercitarea acestor libertăţi ce comportă indatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi , condiţii de restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, intr-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei...”

Dreptul de întrunire şi de asociere

Acest drept se referă la libertatea oricărei persoane de a se întruni sau asocia cu oricine sau orice organizaţie, inclusiv dreptul de a constitui cu alţii sindicate sau de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor.

Dreptul la educaţie

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, orice persoană are dreptul la educaţie , precum şi la accesul la formarea profesională şi la formarea continuă. Acest drept include posibilitatea de a urma invăţământul obligatoriu, care este gratuit.
Totodată se prevede că orice personă are dreptul de a înfiinţa instituţii de învăţământ respectând principiile democratice. Deasemenea părinţii au dreptul de a asigura educarea şi instruirea copiilor , potrivit convingerilor lor religioase, filozofice şi pedagogice, în concordanţă cu respectarea legilor naţionale care reglementează acest drept.

Libertatea profesională şi dreptul la muncă

„Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o profesie aleasă sau acceptată în mod liber .” 8 Deasemenea fiecare cetăţean sau cetăţeană a Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a-şi oferi serviciile în orice stat membru.Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente cu cele de care beneficiază cetăţenii sau cetăţenele Uniunii.

Libertatea de a desfaşura o activitate comercială

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene libertatea de a desfăşura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.

Dreptul de proprietate

Acest drept se referă la faptul că orice persoană are dreptul de se bucura de proprietatea bunurilor pe care le-a dobândit în mod legal, de a le folosi, de a dispune de ele şi de a le lăsa moştenire. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa, decât pentru cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o.

Folosirea bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general.
Totodată Carta drepturilor fundamentale a UE menţionează că proprietatea intelectuală este protejată.

Dreptul la azil

Dreptul de azil este garantat cu respectarea regulilor Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 şi a Protocolului din 31 ianuarie 1967 referitor la statutul refugiaţilor şi în conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

Mai multe detalii la sursa : e-referate.ro

Țări membre UE

Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Republica Cehă
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Ţările de Jos
Polonia
Portugalia
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Regatul Unit

CE ESTE UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană este o cea mai mare comunitate economică şi politică internaţională a 25 State Europene, formată cu scopul asigurării păcii, stabilităţii şi prosperităţii cetăţenilor acestora, în cadrul unui proces continuu de integrare bazat pe scopuri economice, politice şi sociale comune.
Scopurile principale ale Uniunii Europene au fost consacrate în Actul Unic European (1987), Tratatul Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht - 1992), Tratatul de la Amsterdam (1997) şi Tratatul de la Nice (2000).
Principale scopuri declarate ale Uniunii Europene:
Deviza Uniunii este „Unitate în diversitate”
Imnul european – „Oda Bucuriei”, preludiul celei de-a patra părţi a Simfoniei a IX-a de Ludwig van Beethoven.
Instituţiile de bază ale Uniunii Europene sînt: Consiliul Uniunii Europene (plus Consiliul European), Parlamentul European şi Comisia Europeană. Fiecare are un Preşedinte cu roluri şi funcţii specifice.
Principalele realizări ale procesului de integrare: crearea unui spaţiu intern fără frontiere, consolidarea integrării economice şi sociale, crearea unei uniuni vamale şi monetare (adoptată de către 12 din 25 state), punerea bazelor unei politici externe şi de securitate comune şi introducerea cetăţeniei europene. Crearea pieţei unice pentru circa 370 de mln de europene a asigurat libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, capitalului şi serviciilor.
Membru al Uniunii Europene poate să devină orice stat european, care respectă principiile democratice: „principiul libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, şi supremaţia legii” (art. 6, art. 49 ale Tratatului Uniunii Europene).
Activităţile Uniunii Europene acoperă toate domeniile de politică de la ocrotirea sănătăţii şi economie la afaceri externe şi apărare, totuşi puterea de intervenţie a UE depinde de puterile ce-i sunt transferate de către statele membre.
În cadrul Uniunii Europene sînt elaborate politici comune în următoarele domenii: agricultura (inclusiv piscicultura), telecomunicaţiile, transport, energetică şi protecţia mediului înconjurător.